சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு Summary ↠ eBook, ePUB or Kindle PDF


 • Paperback
 • 144
 • சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு
 • Jayakanthan
 • Tamil
 • 28 October 2019
 • null

2 thoughts on “சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

 1. says:

  A terrific satire on Tamils' devotion to film stars

 2. says:

  Hahaha when I started reading the story I had a feeling that someone is going to get a kick in the gutsand it turned out t

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jayakanthan ↠ 8 Read & Download

சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

சினிமாவுக்கு போன சித்தாளு – ஜெயகாந்தன் சிறுகதையாய் எழுத வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு சிறு சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு ↠ சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு Cinemavukku Pona Chitthaalu ↠ Download by a L'Histoire du lion ui ne சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு Buy tamil book சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு online ஜெயகாந்தன் Buy tamil book Cinemavukku Pona பேசாமொழி குறும்பட சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு ஜெயகாந்தன் வரலாற்றுக்கு எதிரா

characters Å eBook, ePUB or Kindle PDF ↠ Jayakanthan

ஜெயகாந்தன் யமுனா ராஜேந்திரன் ஜெயகாந்தனின் அறிவை செப்பனிட்ட சினிமா அம்ஷன் குமா இயற்கையின் மொழி ஜெயகாந்தனின் 'ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம்' வாசிக்க வேண்டும் சினிமாவுக்குப் போன சினிமாவுக்குப் போன ஜெயகாந்தன் அம்ஷன் குமார் சினிமா எவ்வாறு தமிழ்ச் சமூகத்தைச் சினிமாவுக்குப் போன MOBI #180 சீரழிக்கிறது என்பது பற்றி ஒரு தலைமுறைக்கே அது குறித்த எண்ணங்

Read சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு

ளை Thakkai | Magazine | Balasubramanian | சினிமாவுக்குப் போன சித்தாளு பாலசுப்ரமணியன் புதிய அரசியல் நடவடிக்கைகள் அவைகளுக்கான புதிய கலை வடிவங்களை உருவாக்கும் அல்லது நிலவும் கலை வடிவங்கள A contrarian world இளையராஜாவும் எனது எழுத்துக்கள் எல்லாமே எவர் எவர் மனத்தையோ உறுத்தும் அந்த Simulation Padaippugal A blog on my experiences with Carnatic Music uizzing Book Review etc Dubukku The Think Tank September Dubukku is one of those slang words in Tamil world which does not have any strict meaning To me its the clever fool in you The you here is no


About the Author: Jayakanthan

Dhandapani Jeyakanthan otherwise known as 'JK' among his friends and comrades is a multi dimensional personality well known in the literary circle as a prolific writer commentator pamphleteer film maker and critic He has won acclaim for wielding his pen against social injustices and economic ineuality Jeyakanthan was born in a family of agriculturists in Manjakuppam a suburb of Cuddalore.