CHARACTERS 我的心中每天開出一朵花 ↠ E-book, or Kindle E-pub


FREE DOWNLOAD 我的心中每天開出一朵花

我的心中每天開出一朵花

เนื้อหาโดยย่อ ดอกไม้เบ่งบานกลางใจ รอให้เธอแกะกลีบเชยชม ทุกกลีบใบเสมือนหนึ่งสะท้อนความในใจ ทุกหน้าคือ สวนดอกไม้ที่เปิดประตูไว้ต้อนรับคุณเสมอ หากอ

DOWNLOAD é E-book, or Kindle E-pub » Jimmy Liao

หนังสือเล่มนี้ยังให้ข้อคิดมากมาย ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกมีกำลังใจ ยิ่งดูภาพก็ยิ่งเพลิดเพลินใจ ช่อดอกไม้ที่ต้องมนตร์นี้ มีคาถาแห่งความสุขรวมอยู่ด้วย

Jimmy Liao » 9 CHARACTERS

านแค่ตัวอักษร ทุกเรื่องในหนังสือเล่มนี้เป็นนิทานจบในเรื่องของมันเอง หากดูภาพวาด ทุกภาพก็มีความหมายในตัวของมันเอง นอกจากมีดอกไม้ใบหญ้าทั่วไปแล้


1 thoughts on “我的心中每天開出一朵花

  1. says:

    ภาพสวยๆเหงาๆแบบ Jimmy อยู่แล้ว คำโปรยปกหลังหนังสือเขียนไว้ว่า ทุกภาพมีความหมายในตัวของมันเองก็เลยยิ่งสนุกกับการดูภาพ แล้วเดาว่าJimmy เขาจะพูดอะไรจินตนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *