Danci i stranci review õ 310 thoughts on “Danci i stranci

 1. says:

  U ovim kratkim pričama autorica prepričava svoj osobni doživljaj i iskustvo života u Danskoj Priče su napisane kao anegdote subjektivno i ne previše informativno Često završavaju rečenicom u stilu nisam nikada shvatila zašto je to tako ali eto čini se da je tako malo karikiram ali nije daleko od rečen

 2. says:

  Kao osoba koja je također neko vrijeme živjela u Danskoj i koja se u životu načitala knjiga moram komentirati da ovako lošu knjigu nisam pročitala dugo vremena Knjiga bi se prije mogla nazvati Moj subjektivan doživljaj Danske djelo u kojem autorica pokazuje koliko je zaglibila u balkanski način života i koliko je nesposobna shvati

 3. says:

  Negdje na pola knjige sam skoro odustala a to nikad ne radim uvijek pročitam knjigu do kraja ma koliko se mučila

 4. says:

  šta se desi kad etnocentrična šupljeglava ljubiteljica uskličnika stavi svoje ''misli'' na papir ovaj papir za potpalu

 5. says:

  Nakon ove knjige osjećam ogromno domoljublje i sretna sam što sam tu gdje jesam i što ne osjećam nostalgiju za domom ka

 6. says:

  Sviđa mi seNakon pročitane knjige imam osjećaj da sam bila na dugojdobroj kavi sa zabavnom prijateljicomZahvaljujem prijateljici na duhovitom prikazu kulturoloških razlikaPuno toga ću zapamtiti i ubudućesa zadrškompromišljati kako je našim ljudimatamo negdje u inozemstvu pečalbi baš lijepo

 7. says:

  Preporučila bi ovu knjigu svima onima koji razmišljaju o odlasku van Hrvatske Ne s ciljem promjene stave nego radi dobivanja uvida i u onu

 8. says:

  Zamislite da imate frendicu koja se preselila u Dansku i na kavi vam priča svoje subjektivne doživljaje i dobili ste ovu knjigu

 9. says:

  Odlična

 10. says:

  Brzo se čita jednostavno čitljivo ali pomalo autorica mi se dopala poput prosječne i primitivne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

free download Ô eBook or Kindle ePUB æ Kristina Wolsperger Danilovski

Ima li hladan sjeverni vjetar terapeutska svojstva na male bebe Koji je najteži ispit na medicinskom fakultetu u Danskoj a uopće ga nema u Hrvatskoj Kad se na sjeveru ide u krevet Je li Božićni domjenak stavka u ugovoru o radu Koja je razlika na sjeveru između skupog hotela i hostela Što znači partnerstvo i dijeljenje u vezi Što za Negdje na pola knjige sam skoro odustala a to nikad ne radim uvijek pro itam knjigu do kraja ma koliko se mu ila jer vi e nisam mogla itati moj mu i ovo moj mu i ono Da imam volje sad bih krenula opet od prve do zadnje stranice samo da izbrojim koliko puta je u ovoj knji ici napisana rije mu i Isto tako ide se na kavice i ve ina toga je u umanjenicama sve za injeno brdom uskli nika i upitnika Kao da frendice tra aju na kavici u Bogovi evoj ili na Cvjetnom sigurnoPri a o tome kako je iza la na ve eru s prijateljicama s ovih prostora i prikazala to kao ne to ludo zabavno i super to su ignorirale obi aje zemlje u koju su do le ivjeti i dr ale osoblje restorana do 2215 i nisu se dale van i bile ponosne na to govori dosta Ili kad se pita kako je mogu e da ena koja ivi u ku i vrijednosti 10 milijuna eura punoj dizajnerskog namje taja vozi bicikl zamisli po ki i u nekom jadnom sakou od tvida a ne neki auto vrijednosti barem jednog zagreba kog stana Dosta prepri anih doga aja autorica zavr ava sa Stra no Rekla bih da je stra no da napi e da su je namje taja kojeg se nije mogla rije iti prije puta nazad oslobodili polupismeni Ira ani iako bi da ga je ostavila gazdi platila to tak skupo da si je mogla kupiti debelu narukvicu u Bvlgariju Meni je to stra no Ova knjiga mo da vi e govori o ljudima u Hrvatskoj nego Dancima Dvije zvjezdice samo zbog injenica o Danskoj ina e bi bila jedna

review Danci i stranci

Danci i stranci

Pravo znači kad Vas neko pozove na poslijepodnevnu roštiljadu Zašto su penzioneri rijetka zaštićena vrsta u Kopenhagenu Je li stvarno istina da je Hrvatska tax free zemlja Kako se Danci i MOBI #180 pada razred u vrtićkoj dobi Brinu li se banke o građanima Čemu služi lampica s plavom svjetlosti Kako se unesrećiš ako nešto naslij Svi a mi seNakon pro itane knjige imam osje aj da sam bila na dugojdobroj kavi sa zabavnom prijateljicomZahvaljujem prijateljici na duhovitom prikazu kulturolo kih razlikaPuno toga u zapamtiti i ubudu esa zadr kompromi ljati kako je na im ljudimatamo negdje u inozemstvu pe albi ba lijepo

free download Ô eBook or Kindle ePUB æ Kristina Wolsperger Danilovski

Ediš Koliko košta kad te prijatelji pozovu k sebi na večeru Na ova i mnogobrojna druga zanimljiva neobična i nama južnjacima teško shvatljiva pitanja odgovara ova knjiga Pitanje je samo kako shvatiti odgovore kao zabavu novu putopisnu spoznaju ili možda samo jednostavno konstatirati činjenicu „Ah što mi je lijepo u Hrvatskoj“ Preporu ila bi ovu knjigu svima onima koji razmi ljaju o odlasku van Hrvatske Ne s ciljem promjene stave nego radi dobivanja uvida i u onu drugu stranu tog idili nog ivota izvan na ih granica Ova knjiga otkriva drugu stranu onu manje lijepu stranu skandinavskog ivota i kako ivot funkcionira kada do e do sudara dvaju kulturolo kih svjetova Kroz kratke anegdotske pri e autorica opisuje doga aje iz svog trogodi njeg ivota u Kopenhagenu Spomenute pri e definitivno nasmijavaju itatelja ali u prvom planu izazivaju u enje Pa su tako injenice da je vrti u baraci da se djeca ostavljaju spavati vani u kolicima u svim vremenskim uvjetima da se djeca ostavljaju u kolicima vani kao parkirani auto dok majka ru a u restoranu da pla aju debele kazne za nedola enje na zakazani termin fitnessa ili joge da je Danska dr ava bez poslu ivanja da si i kavu u kafi u sam mora poslu iti i naravno sam i platiti utom karticom jer osoba preko puta tebe kojom si kafenisao e platiti samo svoju kavu Fifty fifty Najpo tenije zar ne A kad se ve kre e za dostavljanjem ra una za pojedenu ve eru na dru enju kod prijatelja za to stat samo na tome Autorica opisuje kako su i roditeljske uloge fifty fifty podijeljene i postoji raspored tko kada dovoziodvozi dijete iz vrti a tko i kada se igra s njim tko i kada ga mora voziti na ne znam ni ja sama to ak i kada do e do rastave roditelja dijete se seli na tjednoj razini Fifty fifty Najpo tenije zar ne Totalno nebitno kako se tako djelovanje odra ava na dijete Autorica nam otkriva da Danci uop e nisu toliko vrijedni koliko ih mi percipiramo ve da samo opako tede Ako ste dolaskom na ro endanski parti u Danskoj o ekivali tortu kiflice kola e ili sendvi e uzalud ste se nadali A ako vam i ponude npr su i o ekujte ra un kroz par dana na ku nu adresu Svjetsko je prvenstvo i htjeli biste i i na neko javno gledanje utakmice fe tu bar ili sl E ne mo e Za to Vrlo jednostavno sve je zatvoreno ivot prestaje te i u 1800 I ne samo kafi i Restorani isto Mo da je tako i bolje svejedno bi si pivo morala sama poslu it Ako su Vas ve ove stvari nasmijaleiznenadile okiralepotakle da se zahvalite Bogu to ne ivite u Danskoj i sl svakako preporu am Dance i stranceIstaknula bi jedan ulomak iz knjige Sjever i jug su dvije suprotnosti dva pristupa ivotu Nema tu lo eg i dobrog samo je pitanje ukusa navike i mjere Jug je potro a ko dru tvo to mu mo e biti dok ima obitelj kao bazu dok na sjeveru vlada individualizam i nema mjesta konzumerizmu Eto tako ja do ivljavam korjenite razlike izme u sjevera i juga Sve ostalo su samo posljedice Bez priklonjavanja samo konzervativom Jugu ili samo liberalnom Sjeveru autorica nastoji dati to objaktivniju nepristranu sliku usporedbi spomenutih krajnosti nagla avaju i da nedostataka ima i kod nas konzervativnih ju nih balkanaca kao i kod Danaca koji se vode jednim jedinim na elom ne diraj me ne diram te sve je ok dok moje djelovanje ne ugro ava tvoje i u tom prostoru je SVE dopu teno Ono to se pak prepoznaje u re enicama autorice je to da je te ko biti tu inac u stranoj dr avi koja je toliko kulturolo ki razli ita od onoga u emu si provodio svoj dosada nji ivot Knjiga dobiva jo dodatan plus kada autorica progovara i o samom novcu zaradi pa i tu ru u sliku kakva se esto prezentira javnosti Te ko mi je pre utjeti i osobni stav prema svemu opisanome pa bi tu jo nadodala da konzumerizam svakako predstavlja jednu opasnost dana njeg dru tva ali opisani individualizam u ovoj knjizi koji irom otvara vrata i moralnom relativizmu je svakako gore esto putujem ali provode i u nekoj zemljigradu deset petnaest dana nemogu e je spoznati niti etvrtinu ovakvih stvari Zato iako na knji evnoj razini ova knjiga ne mo e predstavljati vrijedno djelo svakako je djelo koje otvara nove spoznaje ru i idili ne slike progovara o onome o emu mnogi na i izvan granica ute i na jedan zanimljiv na in daje usporedbu dviju kultura Bilo bi zanimljivo pro itati ovakva tiva i s perspektive nekih drugih na ih izvan granica o nekim drugim granicama Irska Njema ka vicarska Tko zna mo da bi to i napravilo neki mali doprinos smanjenju aktualnog iseljavanja iz Lijepe na e