చంటబ్బాయ్ Read â 6

Malladi Venkata Krishnamurthy í 6 Read & Download

చంటబ్బాయ్

??రయపడుతున్నారు అసలు చంటబ్బాయ్ ఎవరు? ఎక్కడ వున్నాడు? ఆస్తికి వారసుడెవరు?షెర్లాక్ హోమ్స్ తెనాలి రామక్రిష్ణలని గుర్తుకుతెస్తూ తెలుగు సాహిత్యం లో కలకాలం నిలిచిపోయే వినూత్న పాత్ర ఏకదంత?

review చంటబ్బాయ్

చంటబ్బాయ్'ని వెతకటానికి నియమించారురామకోటి దగ్గర పెరిగిన అవకాశవాది అయిన కళ్యాణ్ ఫ్రీగా వస్తే ఫినాయిల్ అయినా తాగే పట్టాభి ఇద్దరూ ఎవరికి వారు తనే చంటబ్బాయ్ అని ఋజువుచేసికోటానికి తాపత?

Free read Ñ PDF, eBook or Kindle ePUB í Malladi Venkata Krishnamurthy

కోటీశ్వరుడు గంగాధరానికి ఆకస్మాత్ గా తన ఆస్తికి వారసుడు కావాల్సి వచ్చాడు ఆయన ఆయన కూతురు నిశ్చల నవ్వుని ప్రేమించే ఏకాదంతాన్ని కొన్నేళ్ళక్రితం రామకోటికి పెంపుడు యివ్వబడ్డ తన అన్నయ్య '


About the Author: Malladi Venkata Krishnamurthy

Note Author has intentionally not published his photo in anywhere On the internet or social media To respect his decision the photo has not uploadedMalladi Venkata Krishna Murthy born November in Vijayawada is a popular Telugu writer He is known for thrilling plots nearer to natural real life Malladi Dakshinamurty father Malladi Saradamba motherare his parents He is the s.1 thoughts on “చంటబ్బాయ్

  1. says:

    movie is better than book probably because I saw movie many timesenjoyed reading the bookas usual book has details than movie and gripping ending of the book is tragic the humor oriented narration will help in turning pages uickly through out I imagined the film characters rarely we will come across reading such a pleasant noveldo read the book


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *