Read & Download வெக்கை á PDF, DOC, TXT or eBook

Free download வெக்கை

சமூக நிலை பற்றிக் கோபமும் மனித நேரமும் கலை வெற்றி கூட்டுவதில் மிகுந்த சிரத்தையும் கொண்டவர் பூமணி சுந்தர ராமசாமிசாதாரணமானதொரு பழி தீர்க்கும் கதையாக முதல் வாசிப்புக்குத் தென்படும் ‘வெக்கை’ ஒரு இலக்கியப் படைப்பு என்னும் ரீதியில் நுட்பமான பல பரிமாணங்களைக் கொண்டது ஏற்றத்தாழ்வும் சுரண்டலும் நிரம்பிய ஓர் அமைப்பின் முரண்களைப் பற்றியும் அவற்றைத் தீர்மானிக்கும் சமூகப் பொருளாதாரக் Perhaps I should have read the book first before watching what is now a super hit movie starring Dhanush But maybe that wouldn t have changed much given that the book is still better and unarguably different There is something very poetic about the way the book moves through scenes of sylvan solitude but deals with all the problems of coexistenceIf I had one gripe with the book it was that it did not tackle the concept of caste as much as it perhaps could have We are told over and over that this Vadakooran is not a nice person that he is a product of privilege But not always do we understand how There is not much exploration as to why the society is the way it is or what exactly is happening to break all this These things exist in the background and in the forefront is this boy who becomes a man too early Perhaps if this books had chosen to deal exclusively with this person s inner monologue as it does from time to time I would have enjoyed it Instead there is a precarious balance of all this and a dialogue about surviving in the forest and a view into the culture of those timesIt is an interesting read But it did feel like it wanted to and failed at being a lot

characters ç PDF, DOC, TXT or eBook ☆ Poomani

வெக்கை

விடுபட முடியாத ஒரு பதினைந்து வயதுச் சிறுவனின் மனம் பழியின் கொழகொழப்பான திரவத்தால் நிரப்பப்படும் பயங்கரம் எளிய மிருதுவான சொற்களால் கலைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வெற்றி தோல்வி பற்றிய புழக்கத்திலிருக்கும் சொற்களைத் தன் தணிந்த குரலால் மறுக்கும் ஒரு கலைஞன் அவற்றின் விளைவுகளைக் குறித்துத் தன் வாசகனோடு நிகழ்த்தும் மிகத் துக்ககரமான உரையாடல் எனவும் இந்நாவலைச் சொல்லலாம் தேவிபாரதி Waiting to see what Vetri does with this

Poomani ☆ 4 Free read

காரணிகளைப் பற்றியும் ஆராயும் முனைப்புக் கொண்ட ஒரு நாவல் என்று சொல்வது இந்த நாவலைப் பற்றிய ஒரு எளிய புரிதலாகவே இருக்க முடியும் பூமணி எழுப்பும் கேள்விகள் இவற்றைக் காட்டிலும் முக்கியமானவை ஒரு கலைஞன் என்ற முறையில் பூமணி பழியின் அரசியலையும் அறத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குகிறார் இவ்வுலகின் மீதான தான் வாழும் நிலத்தின் மீதான ஆச்சரியங்களிலிருந்தும் குழந்தைமையின் பேதமையிலிருந்தும் Chidambaram on whom the author has inflicted the torment of wandering endlessly across hills and plains is my and many other s doorway to these hauting memories and dreams The boy s world is like a garden sheltered by the cool shade of affection He plays with his little cousinis loved by his aunt defended by father and uncleprotected by his mother and showered with affection by his brother and sister He is engulfed in a world of delightSuddenly one day Janaki cousin and inseparable friend catches fever and dies He turns into a beetle whose wings are broken He refuses to go to school without her His loving brother becomes the victim of a powerful man s rapacious greedThe murder shatters the familyHis tender heart which has always bristled at the world s cruelties turns into a furnace Instead of his schoolbag he picks up a sickle Though the father harbours a thirst for revenge it s the son who confronts the enemy first In a surprising twist the enemy is killedAt an age when boys like him should lead a carefree life he is forced to live as a fugitive wandering through forests and hills drenched cold by the rain haunted every moment by memories of home Protective of the boy like a mother hen the father is worried about his only remaining son s future Will there be no end to a world where the strong prey on the weak A million such uestions arise in the boy s troubled mind The fearless boy refuses to surrender A mother s affection calms his stormy heartDreaming bitterly of a distant dawn the boy follows his father into the darkness of a life in prisonHeat is a searing tale of a young firebird that dared to look at life s contradictions in the face and for a way to resolve themThe murder in Heat actually happened or so the author and news say Like a tender shoot ravaged by insects the young boy had to face many trials Heat is a novel knitting the idyllic world of a young boy with the raging heat of his mind Blending village boyhood experiences of grazing goats and cattle hunting playing and wandering across hills graveyards temples and tanks with the incidents around the murder the author s detailed expression and prose the reader enters the fictional world and becomes Chidambaram He was the killer I was the one who went into hiding and roamed the forest Poomani is a fine writer with a great sense of character vivid knowledge of common human being s especially an Indian s mindset and thoughts and an eye for telling detail He can move from tender compassion to sensuality to raging hatred and is a compelling teller of stories The novel is about making choices and living life on one s own terms It is this fear and sadness of the everyday man and woman that Poomani brings out as a writer Poomani conveys his protagonist s dilemmas with a freshness and charm Poomani s novel upholds the promise of the melancholy that the cover and the blurb provides Each of the men and women are finely drawn as are their men each caught in a net of relationships partly of his own making and partly one that is made for her Poomani s low key sometimes melancholic and sometimes hard hitting real book is definitely worth a read A fifteen year old boy kills a man Then he goes into hiding with his father in the forests and hills near his home town They spend a week surviving in the wilderness under harsh conditions before they eventually surrender to the policeDuring their life as outlaws father and son spend their time in a variety of locations forested tank bed rocky outcrop graveyard temple and cane field among others They forage for food cook cleanendure hunger and thirst scout for locations trudge very long distances over hills and plains and also in the case of the boy find ways to amuse themselves with diversions They also reminisce together and alone about the past the incidents that sowed enmity in the boy s heart and led to the murderWhat makes Heat unusual is the extraordinary humanity with which the author brings alive the world of low caste poor Tamils The novel does not reduce the boy s family to victims of oppression who belong to this or that caste They have their battles with landlords and their henchmen factory owners and commission agents the police politicians the illicit liuor business and the courts of justice And yes it is these events that form the plot of the storyBut the novel sets the politics in the background essentializing it in many respects and draws instead an extraordinary cast of characters complex tenderwritten with real empathy and their relationships with one another Since very few novels of the subaltern life had been written in the naturalist mode at the time Poomani had to invent a language along with the story that brought real life closer to literary fictionThe prose is economical yet the brief pregnant exchanges between the individuals lend a vivid and vital shape to each character A few details evoke a whole landscape Small shifts of wind light and a few leaves on the trees set the mood for a situation And there is love Familial love between father and son siblings aunt and nephew cousins sisters inlaw is expressed in countless ways in every situation in the narrative through attention touch empathygesture and playHeat discovers a new type of story which we do not often read in our novels A child killer is not something you expect to be there in a mystery novel Moreover there is a father who supports his son even after a murder case on him That is something unusual and out of the convention which makes Heat an interesting novel There is casteism and corruption in every line of the novel There is detailed explanation of how casteism and corruption of the landlords is destroying the social fabric tearing apart families and poors from the mainstream


10 thoughts on “வெக்கை

 1. says:

  I might be biased because I am from a small village like the one the story is set inI walked along with the characters in the fields of my village and it brought up childhood memories The love for family and brotherhood s

 2. says:

  15 year old Chidambaram killed a manHis father and himself run away to the jungle Heat in Chidambaram’s mind made him endure harsh conditions unpleasant circumstances and eventual surrender to law Poomani explains very vividly abou

 3. says:

  Perhaps I should have read the book first before watching what is now a super hit movie starring Dhanush But maybe that wouldn't have changed much given that the book is still better and unarguably different There is something very poetic ab

 4. says:

  Chidambaram on whom the author has inflicted the torment of wandering endlessly across hills and plains is my and many other's doorway to these hauting memories and dreams The boy’s world is like a garden sheltered by the cool shade of affection He plays with his little cousinis loved by his aunt defended by father and uncleprotected by his mother and showered with affection by his brother and sister He is

 5. says:

  Ideally I would want to give only 35 stars There's a lot to like about this book It discusses the oppression and politics of revenge A very detailed account of what happens when you are a fugitive in India However following two points made me uncomfortable and hence 35 Even if you are a native Tamil this isn't an easy read You need to know t

 6. says:

  Well written novel When i start read this this novel my soul travel with along Selamparam and his dadAsuran movie inspired me to read this novel Caste based violence r very dangerous to our human society It will never happen to anyone

 7. says:

  Sometimes it's difficult to read the regional Tamil it's explains vengeance about a murder well handled emotions good for a read

 8. says:

  Waiting to see what Vetri does with this

 9. says:

  How to read this

 10. says:

  When I picked up Heat I expected a fugitive story with a lot of movement and maybe some really intense moments unfortunately it had none#theguywiththebookreview presents Heat by PoonamiWhen a book starts the way Heat did y