Ali Pashë Tepelena Read & download » 2


 • Paperback
 • 386
 • Ali Pashë Tepelena
 • Sabri Godo
 • Albanian
 • 15 June 2018
 • null

4 thoughts on “Ali Pashë Tepelena

 1. says:

  It is a historic novel and all credits go to Sabri Godoa great writerpoliticianscreenwriter and an authentic in

 2. says:

  The best written book that I have ever read written in the best way possible by authors side explained everything needed to know about the time and the stories during the rule of Ali Pasha of Tepelna in Ioannina

 3. says:

  I have read this this book within a week long during the summer break in 1996Great book about the history of Ali Pashë Tepelena

 4. says:

  Passionate vivid highly informative enormously valuable One of my most favorite books EVER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sabri Godo ´ 2 Read & download

Ali Pashë Tepelena

Çështjeve Sociale dhe të atij të Politikës së Jashtme Ali Pashë Tepelena është padyshim kryevepra e këtij autori Një senjor analist i medias shiptare ka thënë Nëse dëshiron të kuptosh shpirtin e everitarëve shiptarë të sotëm dhe politikën tonë në tërësi leximi i Ali Pashë Tepelenës së Godos është një parakusht Shënim Ky titull bën pjesë në librat autorët më të shitur për vitin I have read this this book within a week long during the summer break in 1996Great book about the history of Ali Pash Tepelena

Free read Ð PDF, DOC, TXT, eBook or Kindle ePUB free ´ Sabri Godo

Sabri Godo ka lindur në Delvinë më gusht Mori pjesë në luftën antifashiste nga korriku i vitit deri Ali Pashë PDF or në maj kur u kthye nga Jugosllavia Ka patur veprimtari të dendur në publicistikë veçanërisht në revistën Hosteni ku ka botuar mbi tri mijë fae fejtone e shkrime kritike me pseudonime Ka botuar libratPlaku i Butkës Roman historik Zëra nga burime të nxehta tregime Intendenti tregim Sk It is a historic novel and all credits go to Sabri Godoa great writerpoliticianscreenwriter and an authentic intellectualIt is written in a simplebut powerful languageIt had all Pacha s childhoodrisewarsconuersinformation about the citiesachievementssentimental life etcall in 382 pages where I did not get boredeven though the information was a lifetimeIt was history and artistic fadall togetherI noticed a justificated worship that Sabri Godo has for Ali Pacha it is considered as great leader cunning intelligentreformer and dreamer of united Albania During his rule Ioannina was known as new modern Athens of Europe Ali Pacha ideolised the Epirus Albanian leader Phyrrus In this novel Sabri Godo wanted to say the truth that had been distorted for years by french historiansrussian or even greek onesAli Pacha is considered a Muhamedian Napoleon a leader that made the otoman empire trembled Cenote e shkrime kritike me pseudonime Ka botuar libratPlaku i Butkës Roman historik Zëra nga burime të nxehta tregime Intendenti tregim Sk It is a historic novel and all credits go to Sabri Godoa great writerpoliticianscreenwriter and an authentic intellectualIt is written in a simplebut powerful languageIt had all Pacha s childhoodrisewarsconuersinformation about the citiesachievementssentimental life Sottomissione etcall in 382 pages where I did not get boredeven though the information was a lifetimeIt was history and artistic fadall togetherI noticed a justificated worship that Sabri Godo has for Ali Pacha it is considered as great leader cunning intelligentreformer and dreamer of united Albania During his rule Ioannina was known as new modern Athens of Europe Ali Pacha ideolised the Epirus Albanian leader Phyrrus In this novel Sabri Godo wanted to say the truth that had been distorted for years by french historiansrussian or Dragon Age: Hard in Hightown even greek onesAli Pacha is considered a Muhamedian Napoleon a leader that made the otoman The Isles empire trembled

Review Ali Pashë Tepelena

nderbeu Prova e zjarrit roman Kohët ë shkojnë kohët ë vijnë reportazhe Ujërat e eta roman Koha e njeriut roman Në janar të vitit s Godo themeloi Partinë Repiblikane të Shipërisë dhe ishte kryetar i saj për shtatë vjet Aktualisht është kryetar i Asamblesë Kombëtare të kësaj partieKa enë deputet i Kuvendit të Shipërisë në dy legjislatura ku ka ushtruar detyrën e kryetarit të Komisionit të The best written book that I have ever read written in the best way possible by authors side explained everything needed to know about the time and the stories during the rule of Ali Pasha of Tepelna in Ioannina janina This book explains the hard life of Ali Pasha since his was young till his long way to become a leading Pasa to the rise of the Vezir in the Ottoman Empire and finally to his death Ali Pasha it is considered as diplomat treacherous intelligent and dreamer of United Albania Shiperia During his rule city of Ioannina became known as new modern Athens of Europe Ali Pasa had relations with Napoleon Britain and Austrian Empire Ali Pasa of Tepelena ideolised the Epirus Albanian leader Phyrrus Alexandre Dumas Lord Byron George Gordon are few famous writters who wrote about Ali Pasa of Tepelena Its a must read book for history diplomacy and leadership book lovers


About the Author: Sabri Godo

Sabri Godo was an Albanian politician writer and scriptwriterHe was born and attended primary school in Delvinë and attended secondary school in Ali Pashë PDF or Tirana His father had to leave Albania together with his mother due to political persecutionIn January Godo established the Republican Party of Albania and was its chairman for seven years He was the chairman of the National Assembly of this p.