(EPUB) [Felix Net i Nika oraz Świat Zero Felix Net i Nika #9]

Felix Net i Nika oraz Świat Zero Felix Net i Nika #9

Rafał Kosik Ê 2 Review

Oto jest dzie kiedy w *Ko Cu Postanowi Am Nadrobi *cu postanowi am nadrobi niedoko czone sprzed kilku lat niczego nie a uj M wi c szczerze sprzed kilku lat niczego nie a uj M wi c szczerze am si ca kowitego zawodu w ko cu ju w a nie tak jest gdy wracasz do ukochanych zeczy z dzieci stwa a wspomnienia o nich okazuj si stokro lepsze od smutnej Health and Wellbeing in Childhood rzeczywisto ci W tym przypadku by am jednak bardzo mi o zaskoczona Humor Kosika pozosta jego hum bohaterowie byli tak samo ciekawi a historia wci gn a mnie na tyle mocno e pozosta mi po ow ksi ki przeczyta am w dos ownie kilka nocnych godzin kte powinnam przeznaczy na egeneruj cy sen Czy jestem zm czona Owszem ale i szcz liwa pragn ca pozna dalsz cz historii ale i szcz liwa pragn ca pozna dalsz cz historii napraw. Co jeśli dzisiejsza zeczywistość óżni się od tej którą pamiętasz z wczoraj Zawodzi cię pamięć czy cały świat. D nie mog wybaczy autorowi zako czenia zaskakuj ce smutne i sprawiaj ce e jedynie my l coraz bardziej praktycznie nie mog usiedzie z owej ciekawo ciFabu a ksi ki w ca o ci opiera si na wielo wiacie czyli co co niezmiernie mnie interesuje Marvel zepsu a Kosik sprawi e zakocha am si ponownie Dobrze przemy lane i napisane nie nudzi wr cz bawi swoj charakterystyczn groteskowo ci Posun abym si tu nawet o stwierdzenie e autor ozwin pomys wr cz bawi swoj charakterystyczn groteskowo ci Posun abym si tu nawet o stwierdzenie e autor ozwin pomys pospolitego a co by by o
gdyby a co 
A co by o gdyby zadania domowe zmieni y tre Laura zachorowa a a prezentacja by a wr cz znakomitaA co By By O Gdyby Do Szko Y Zamiast Geralda Trafi by o gdyby do szko y zamiast Geralda trafi wirni ta ekolo ka GertrudaA co by by o Próbuje cię oszukać Jeśli tak jak Felix Net i Nika przeszedłeś przez Pierścień – po drugiej stronie czeka cię wi. Dyby Nika trafi a do sieroci ca Eleonory Chrubieszczak PierwszejA co by by o gdyby nad wiatem zapanowa y eklamyA co by by o gdyby PRL nigdy si nie sko czy A co by by o gdyby dosz o do czwartej okupacji RzeczypospolitejTo wszystko zgrabnie umieszczone w dok adnie 468 stronach magicznego tekstu z smutnym cdn na samym ko cu Autor jednak nie zawodzi i dostajemy ksi k pe n charakterystycznego Humoru Fizycznego Be Kotu Zagubienia fizycznego be kotu zagubienia najr niejszych smaczk w przez kt e ksi ka wydaje si jeszcze bardziej ywa jeszcze bardziej ciekawsza Teraz jednak pomy l Ty co by by o re ksi ka wydaje si jeszcze bardziej ywa jeszcze bardziej ciekawsza Teraz jednak pomy l Ty co by by o nie wypi dzisiejszej herbaty Bo ja na pewno by abym wtedy o wiele mniej szcz liwsza i ywsz. * Ele niespodzianekPrzygody humor gimnazjalne miłości – tego jak zwykle w książkach *Ele niespodzianekPrzygody humor gimnazjalne miłości – tego jak zwykle w książkach Felix Net i Nika nie zabraknie.