നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍ Read & Download à PDF, DOC, TXT or eBook

Read നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍

്ങുന്നവ അവള്‍ക്കു മാത്രം സ്വന്തമായവ സുഗതകുമാരിനന്ദിത എന്ന പെണ്‍കുട്ടി ഡയറിത്താളുകളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച കവിതകള്‍ ജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് സ്വയം പിരിഞ്ഞു പോയ അവളുടെ കവിതകളുടെ സമാഹാരം a gale came and blow over me it took me somewhere i couldn t know but only feel as it isYet I still do ask why nanditha

Download Ç PDF, DOC, TXT or eBook  Nanditha

നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍

ച്ചെടുക്കാനുമാകില്ല നന്ദിത എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയും അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് മൃത്യുവിന്റെ കരം പിടിച്ചവളാണ് സ്വയം കെടുത്തി കളയും മുന്‍പ് അവളുടെ മനസിലും ഒട്ടേറെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു തിള

Nanditha  4 Download

ചില ജന്മങ്ങളുണ്ട് പൂമൊട്ടു പോലെ വിടര്‍ന്നു വരുന്നു അഴകു ചൊരിയുന്നു മണം വീശി തുടങ്ങുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്വയം പിച്ചിയെറിയുന്നു വെറും മണ്ണിലേക്ക് കാരണമെന്തെന്നറിയില്ല ആര്‍ക്കും അത് ഗണി Nandita is one poet who had touched my life through her death Her each word still emotes me out of nothing The line vedanayude garbhapaathrathil ninnu karanju pirakkunna kavithakal still is the best definition I have ever seen for the act of writing poetry


10 thoughts on “നന്ദിതയുടെ കവിതകള്‍

 1. says:

  ഞാന്‍ കാറ്റാകാംനീ മാനവും ഞാന്‍ ഭൂമിയുമാകാംഎന്റെ കാറ്റ് നിന്നിലലിയുമ്പോള്‍നിന്റെ മഴ എന്നിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങട്ടെ

 2. says:

  Giving rating for this book is futile as the author never intended to publish these collection of poetry which is both in Malayalam and English She wanted to communicate her feelings and inner thoughts about love life death separation etc to someone That someone was her diary Her parents and friends decided to publish the collection which was unseen by anyone including her family until her death after her death in 1999 This collection was

 3. says:

  Nandita is one poet who had touched my life through her death Her each word still emotes me out of nothing The line vedanayude garbhapaathrathil ninnu karanju pirakkunna kavithakal still is the best definition I have ever seen for the act of writing poetry

 4. says:

  ശാന്ത സുന്ദരമായി പ്രണയാതുരമായ മനസ് പെട്ടന്ന് പ്രക്ഷ

 5. says:

  Its her elusiveness and the fierceness in eluding herself in front of anyone who comes across her that attracted me to her work Though its a compilation of many poems that she wrote over years they are strong and intricately wound somehow transpiring into my head that than anyone else she wrote them for herself to talk to her and for her to

 6. says:

  hmm deep and intriguing sometimes mysterious When I first read it as a teenager I was fascinated by her poems especially Malayalam Some of them still stays with me even now Seeing my interest my friend who gifted the book to me and who was in his mid twenties was a little worried and gave me an advice that it is just a book and that I should not give a lot of importance to the ideas of the book But I carried it in my hea

 7. says:

  ” My Mask too fine and sereneMy smile ugly words worthless The mask is torn to pieces Still I wear a self conscious laugh”Nandhitha wrote some amazing romantic poems its really amazing

 8. says:

  വിഷാദവും പ്രണയവും ഉന്മാദവുമെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നൂ കവിതകളിൽ

 9. says:

  a gale came and blow over me it took me somewhere i couldn't know but only feel as it isYet I still do ask why nanditha

 10. says:

  DEEP UNFOLDED PAIN IN HER LINESWHAT MAY BE THE REASONITS REALLY PAINFULSHE COULDNT EXPRESSED IT IN HER LIFETIME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *