മലയാളത്തിന്റെ സുവര്‍ണകഥകള്‍ Read & Download ☆ 7

P. Padmarajan ☆ 7 Read

Hekkeyattam Banyan Avenue Orma Jeevithacharya Oru Sameepakaladurantham Ningalude Thavalangal Ningalkku Ranimarude Kudumbam and Ore Chandranma gdfgdg

characters Ö eBook, PDF or Kindle ePUB ☆ P. Padmarajan

മലയാളത്തിന്റെ സുവര്‍ണകഥകള്‍

Selected stories written by P Padmarajan with an introduction by poet D Vinayachandran Ananthapadmanabhan son of the master writer made the s A nice collection of short stories The story ORU PURUSHAN ORU STHREE is a bit disturbing to read guys beware the ending of that story stuck with me couple of days

review മലയാളത്തിന്റെ സുവര്‍ണകഥകള്‍

ElectionStories are Lola Choondal Amruthethu Swayam Mazha Mruthi Oru Sthree Oru Purushan Kunju Soorpanakha Kaikeyi Nisasalabham Kaivariyude T Excellent book


8 thoughts on “മലയാളത്തിന്റെ സുവര്‍ണകഥകള്‍

 1. says:

  പപ്പേട്ടന്റെ ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചപ്പെട്ട കഥകൾ വായിച്ച് തീർന്നപ്പോൾ പക്ഷേ എന്നെ അത്

 2. says:

  A nice collection of short stories The story ORU PURUSHAN ORU STHREE is a bit disturbing to read guys beware the ending of that story stuck with me couple of days

 3. says:

  Lola What a love story I think Padmarajan has that something that bores into your heart and make it bleed But not all the stories were as appealing Waiting to read his collection titled Lola all love stories

 4. says:

  Excellent book

 5. says:

  455Much like his movies most stories were good some were amazing and will probably stay with you for a very long timeThe story about the secretary employee who loses his memory felt like what തന്മാത

 6. says:

  gdfgdg

 7. says:

  A mixed bag

 8. says:

  355

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *